Adapter za spoljašnju komunikacionu jedinicu

(AVKJV-IP)

Kontrola električnog zaključavanja sa jedinicom za osoblja i jedinicom za registracijom osoblja

Adapter za spoljašnju komunikacionu jedinicu

(AVKJV-IP)

Električni uređaj koji formira jednu funkcionalnu jedinicu sa IP spoljašnjom jedinicom za komunikaciju na ulazu. Mora biti instaliran sa unutrašnje strane u blizini spoljašnje jedinice za komunikaciju na ulazu.
Ne uključuje nikakve kontrolne elemente.

Komponente MDC V04 IP sistema

  • Kontrola električnog zaključavanja sa jedinicom za osoblja i jedinicom za registracijom osoblja