Bazna stanica pejdžera

(PU-IP)

Obezbeđuje prenos signala sa MDC V04 IP sistema

Informacija se prenosi u tekstualnoj formi do klijentovog pejdžera.

Bazna stanica pejdžera

(PU-IP)

Obezbeđuje prenos signala sa MDC V04 IP sistema. Informacija se prenosi u tekstualnoj formi do klijentovog pejdžera.