Bežična jedinica za osoblje

(BSJ -IP)

Model za lekare ili sestre

Povezivanje na više sistema, odvojena registracija za svaki

Slanje zahteva za razgovor sa svakim sistemom

Prijem Alarma iz svih sistema i opcija započinjanja komunikacije

Kategorije: ,

Bežična jedinica za osoblje

(BSJ -IP)

Sastoji se od bazne stanice i slušalice.
Bazna stanica obezbeđuje komunikaciju sa bežičnim slušalicama, komunikaciju preko lokalne mreže (LAN) putem rutera (svič) i telefonske pozive.
Domet bazne stanice je do 50 m u zatvorenom, smanjuje se kada je aktiviran ECO režim.
Napajanje sa glavne linije MediCall sistema uz adapter.
Slušalica sa punjačem je prijemni aparat.
Slušalica je standardni bežični telefon, koji je povezan na sistem preko bazne stanice.
Koristi se u sobama za osoblje ili ili na mestu instalacije terminala za osoblje. Omogućava kretanje osoblja unutar dometa slušalice i dostupnost trenutne nege i pomoći.
Gigaset repetitor BSJ IP koristi se za uvećanje dometa Bazne stanice. U okviru proširenog bežičnog opsega moguće je koristiti sve funkcije kao na baznoj stanici.

Komponente MDC V04 IP sistema

  • Model za lekare ili sestre
  • Povezivanje na više sistema, odvojena registracija za svaki
  • Slanje zahteva za razgovor sa svakim sistemom
  • Prijem Alarma iz svih sistema i opcija započinjanja komunikacije
  • Istovremeno direktno povezivanje na telefonsku centralu
  • Električna kontrola zatvaranja vrata