Jedinica za proširenje korisnika

(ZU-IP)

Koristi se za povezivanje jedinica pored kreveta

Jedinice pored kreveta se postavljaju u nosače bez konektora (ZLJ)

Jedinica za proširenje korisnika

(ZU-IP)

Koristi se za povezivanje jedinica pored kreveta ili pozivnih kablova na jedinice u uzglavlju.

Kada se koristi ova utičnica, jedinice pored kreveta se postavljaju u nosače bez konektora (ZLJ), a kablovi za pozivanje se postavljaju u nosače kablova za pozivanje (ZVS).