Lampa

(SV-IP)

Obezbeđuje optičku signalizaciju na važnim mestima kada je povezana sa elementom

Nije potrebno da lampa bude adresirana

Prosleđuje hitan poziv sistemu

Ima 5 LED segmenata u boji koji odgovaraju vrsti poziva

Lampa

(SV-IP)

Obezbeđuje optičku signalizaciju na važnim mestima kada je povezana sa elementom (SIJ,KJ, ZUR, itd. ) kroz SBUS liniju.

Nije potrebno da lampa bude adresirana.

Ima 5 LED segmenata u boji koji odgovaraju vrsti poziva.