PREKIDAČKI MODUL ZPT

(SM)

Instalacioni element za izgradnju Eternet mreže

Povezivanje svakog IP elementa sistema obavlja se preko ove jedinice

Obezbeđuje PoE 24V napajanje elementima sistema

PoE svič se instalira u instalacionu kutiju KT 250 u hodnicima i sl

PREKIDAČKI MODUL ZPT

(SM)

Instalacioni element za izgradnju Eternet mreže MDC V04 IP sistema.
Povezivanje svakog IP elementa sistema obavlja se preko ove jedinice.
Obezbeđuje PoE 24V napajanje elementima sistema. PoE svič se instalira u instalacionu kutiju KT 250 u hodnicima i sl.
PoE svič ima LED signalizaciju za vizuelizaciju funkcionalne veze određenih elemenata i ima RJ konektore za povezivanje glavne linije i elemenata sistema.
Uporedo sa kablom za prenos podataka koji se povezuje na glavnu linije, povezuje se i na napajanje 24V preko kabla CY kabl 2×1.5 na priključcima + i -.

U verziji svičeva sa oklopljenim konektorima, oklopljeni RJ45 konektori se koriste sa priključenim oklopljenim kablom, čiji oklop mora biti povezan. Na strani terminalnih elemenata oklopljavanje se ne koristi.