Pritisni taster za hitne pozive

(TNV-IP)

Ovaj element, povezan sa jedinicom za signalizaciju, komunikacionom jedinicom

Obično se postavlja u toaletima i kupatilima

Jedinica je opremljena gumenim poklopcem koji obezbeđuje otpornost na vlagu u prostorijama sa povećanom vlažnošću

Kategorije: ,

Pritisni taster za hitne pozive

(TNV-IP)

Ovaj element, povezan sa jedinicom za signalizaciju, komunikacionom jedinicom, ili jedinicom za povezivanje učesnika sa zvučnikom, šalje hitan poziv sistemu.

Obično se postavlja u toaletima i kupatilima.

Jedinica je opremljena gumenim poklopcem koji obezbeđuje otpornost na vlagu u prostorijama sa povećanom vlažnošću.