Upravljački centar Voip (server)

(SSV-IP)

Centralni element Sistema – upravljanje i administracija

Preporučuje se instalacija servera zajedno sa UPS-om

Web server je deo instalacije servera.

Moguća je konfiguracija sistema
Uključen sistemski uslužni program za prikazivanje događaja u sistemu

Kategorije: , Oznaka:

Upravljački centar Voip (server)

(SSV-IP)

 

Komponente MDC V04 IP sistema

  • Centralni element Sistema – upravljanje i administracija.
  • Preporučuje se instalacija servera zajedno sa UPS-om , dopunjena sekundarnim serverima za čuvanje rezervne kopije sistema.
  • Web server je deo instalacije servera.
  • Moguća je konfiguracija sistema, analiza i nadgledanje sistema, kreiranje izveštaja o događajima pomoću web pregledača.
  • Uključen sistemski uslužni program za prikazivanje događaja u sistemu i kretanje osoblja na tlocrtima pojedinih odeljenja.
  • Baza podataka za beleženje istorije svih događaja unutar sistema (registracija osoblja, sistemski pozivi, resetovanje sistemskih usluga, itd.)
  • Može se povezati na Internet uz opciju nadgledanja rada sistema.
  • Unutar jednog MDC V04 IP sistema, može biti implementirano do 1000 elemenata sistema.