Pult medicinske sestre

(ВМ 5511 / ВМ 5512)

Pult medicinske sestre ima LCD displej, tastaturu i funkcijske tastere

Takođe, može biti opremljen i govornom jedinicom.

U režimu pripravnosti displej prikazuje tekući datum i vreme.

Kada pacijent poziva, na displeju se prikazuje odakle stiže poziv.

Pult medicinske sestre

(ВМ 5511 / ВМ 5512)

 • Pult medicinske sestre ima LCD displej, tastaturu i funkcijske tastere. Takođe, može biti opremljen i govornom jedinicom.
 • U režimu pripravnosti displej prikazuje tekući datum i vreme. Kada pacijent inicira poziv, na displeju se prikazuje broj sobe i broj kreveta sa kojeg je iniciran poziv. Ako ima više poziva, oni se prikazuju po redosledu dolaska.
 • Ukoliko je pult medicinske sestre opremljen govornom jedinicom, a pozivno dugme za krevet ima interfonski adapter, medicinska sestra može inicirati poziv prema pacijentu i obaviti razgovor. Medicinska sestra treba da drži pritisnut taster “MIC” dok govori, i da ga otpusti da bi slušala .
 • U memoriji pulta se snima i memoriše zadnjih 1000 primljenih poziva, po redosledu pristizanja.
 • Arhiva poziva se može pregledati u bilo kom trenutku, ako nema dolaznog poziva koji čeka na prihvatanje.

 • Dimenzije: 180 x 120 x 34 mm
 • Materijal: ABS, srebrne boje
 • Zidna ili stona montaža
 • Radni napon: 10 – 16 V DC
 • Potrošnja u režimu pripreme: < 15mA DC
 • Potrošnja u toku rada: < 80mA DC
 • Struja govora: < 30mA
 • Ugrađen generator zvuka
 • Displej: alfanumerički, dva reda, LCD
 • Tastatura za programiranje i povezivanje sa drugim modulima
 • Memorija za zadnjih 1000 događaja
 • Govor: polu-dupleks