U bolnicama, staračkim domovima ili laboratorijama, od primarne su važnosti jednostavni, pouzdani i brzi komunikacijski sistemi, kako za osoblje, tako i za pacijente i posetioce.


Najveći sistem bolničke signalizacije u Srbiji se nalazi u bolnici u Vranju. Posebna pažnja se  posvetila izolovanim mestima sa sterilnim  površinama.


Hirurški blok ima oko 6.000 kvadrata, osam operacionih sala, 76 kreveta, intenzivnu negu sa 12 kreveta i potpunim monitoringom, urgentnu medicinu takođe sa 12 kreveta.