IP SOS sistem MDC V04 IP


Proizvodi se u okviru MediCall proizvodnje, koja podrazumeva formiranje komunikacionih signalnih sistema za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, koji su na tržištu poznati kao “Sistem za pozivanje medicinske sestre” ili „SOS sistem“
ZPT Vigantice spol. s r.o. bavi se razvojem od 1993. godine.
Instalacija i održavanje sistema su jednostavni, a troškovi održavanja niski.
IP tehnologija omogućava postizanje neograničene raznovrsnosti sistema, u skladu sa različitim potrebama i specifičnim zahtevima kupca

Karakteristike sistema


VoIP tehnologija glasovnog prenosa
Daljinska administracija i konfiguracija, nadogradnja sistema, dijagnostika sistema i praćenje putem interneta
Serverska dijagnostika i nadzor 24/7, mogućnost slanja upozorenja, implementacija u sisteme Nagios, Icinga
Povezivanje IP elemenata preko RJ45 konektora
Kolor grafički displej sa ekranom osetljivim na dodir, veličine 12‘‘, za IP terminal osoblja i pacijenta
Prilagođen korisniku
Mogućnost konekcije osoblja i klijenta putem bežičnih uređaja
Mogućnost implementacije RFID modula za identifikaciju osoblja (registracija osoblja, otvaranje električnih brava)
Definisanje logičkih grupa prema potrebi (veza između odeljenja)
Glasna i diskretna govorna komunikacija između osoblja i klijenta
Diskretna govorna komunikacija klijenata preko jedinice pored kreveta sa bilo kojim komunikacionim elementom osoblja
Usluga razgovora između određenih soba
Prijem poruka sa terminala osoblja u odabranim odeljenjima ili na svim povezanim odeljenjima
Indikacija poziva zvučnim signalom na mestima gde je osoblje prisutno
Indikacija poziva i prisustva osoblja preko LED panela u odgovarajućim sobama
Mogućnost povezivanja analognih linija i VoIP linija i eksternih VoIP centala
Mogućnost povezivanja više sistema u kombinovani rad uz zadržavanje svih funkcija pojedinačnih elemenata sistema
Opcija za podelu sistema na odvojena logička odeljenja
Opcija adresiranja poziva na bilo koji element u kombinovanim sistemima u okviru kombinovane operacije uključujući obostranu komunikaciju između korisnika terminala osoblja i korisnika elemenata sa numeričkom tastaturom
Upravljanje električnom bravom ulaznih vrata preko TP IP, KJ IP, KJD IP, SJD IP, VKJ IP, CRFID i bežičnih jedinica za osoblje
Jednostavna zamena svih elemenata od strane obučenog ljudstva (bez električnih veština), potreba za profesionalnim servisiranjem samo u slučaju sistemskih intervencija - značajno smanjenje operativnih troškova
Implementacija IP kamere
Pregled kamera instaliranih u sistemu preko TP IP
Implementacija sistema dojave požara preko MDC V04 IP
Mogućnost slanja signala požarne uzbune (kroz centralnu poruku) odeljenjima ili grupama odeljenja

 

 

Sažet prikaz sistema