Radovi na novoj zgradi Instituta “BioSense”

Tesla Sistemi su na novoj zgradi Instituta „BioSense“ izveli radove iz automatske dojave požara, ambijentalnog i evakuacionog ozvučenja, detekcije gasova, sistema gašenja požara, video nadzora, kontrole pristupa, automatike (BMS, čiste sobe, prečišćavanje vode…) i kontrole osvetljenja. Sistemi su realizovani sa opremom Siemens, Bosch (Protec), Loytec, …

Nova zgrada Instituta je prva zgrada na našim prostorima otporna na spoljašnje vibracije. Veličina od 6500 kvadratnih metara.

U sklopu objekta nalazi se jedinstvena laboratorija koja omogućava razvoj mikro i nano tehnologija.


Galerija

Ručni javljač
Kontrola pristupa
Video nadzor
Ozvučenje
Mikrofon za evakuaciju iza pulta