ANALOGNI/VOIP RUTER

(AVB-IP)

Uređaj omogućava povezivanje sistema sa javnim telefonskim mrežama

Neophodno je dovesti analogne linije od lokalnog provajdera iz PBX-a

ANALOGNI/VOIP RUTER

(AVB-IP)

Uređaj omogućava povezivanje sistema sa javnim telefonskim mrežama.

Neophodno je dovesti analogne linije od lokalnog provajdera iz PBX-a ili pridružiti SIP naloge iz lokalnog SIP PBX.