RFID čitač

(CRFID-IP)

Električna kontrola zaključavanja vrata pomoću RFID tag-a

Potrebno je koristiti RFID tag i spolja i iznutra za otvaranje vrata

RFID čitač

(CRFID-IP)

Kontroler električne brave i električna brava se spajaju na VKJ IP (ili AVKJV IP), a električna brava se kontroliše prislanjanjem RFID taga na VKJ IP sa RFID modulom ili na CRFID IP

Komponente MDC V04 IP sistema

  • Električna kontrola zaključavanja vrata pomoću RFID tag-a u slučaju kada nije potrebna glasovna komunikacija, npr. bezbednost apoteke itd.
  • Kada su ulazna vrata sa ručkom sa obe strane (ne kvaka), potrebno je koristiti RFID tag i spolja i iznutra za otvaranje vrata.