Jedinica za komunikaciju

(KJ-IP)

Registracija medicinskih sestara i pomoćnog osoblja

Opcija za kontrolu električne brave ulaznih vrata

Prenošenje zahteva za uspostavljanje veze sa medicinskom sestrom

Mogućnost povezivanja telefonske slušalice preko konektora

Prijem poziva iz drugih sistemskih jedinica sa mogućnošću međusobne komunikacije

Jedinica za komunikaciju

(KJ-IP)

Element sistema koji kombinuje kontrolne elemente za pacijente i za osoblje.

Komponente MDC V04 IP sistema

 • Registracija medicinskih sestara i pomoćnog osoblja (pritisni taster, RFID tag)
 • Opcija za kontrolu električne brave ulaznih vrata
 • Prenošenje zahteva za uspostavljanje veze sa medicinskom sestrom
 • Mogućnost povezivanja telefonske slušalice preko konektora (verzija sa konektorom)
 • Prijem poziva iz drugih sistemskih jedinica sa mogućnošću međusobne komunikacije
 • Pokretanje alarma za osoblje
 • Povezivanje pritisnih i pozivnih tastera za hitne pozive preko SBUS-a
 • Preslušavanje objava sa terminala za osoblje
 • Akustična signalizacija dolazećih poziva sa drugih tačaka u sistemu ili iz drugih sistema (ako su kombinovani)
 • Kontrola optičkih signalnih lampi
 • Opciono ugradnja unutrašnjeg bežičnog prijemnog modula PMB
 • Opciono ugradnja RFID modula