Spoljašnja jedinica za komunikaciju na ulazu

(VKJV-IP)

Slanje poziva i uspostavljanje veze sa osobljem

Glasovna komunikacija

Ugradni RFID modul

Spoljašnja jedinica za komunikaciju na ulazu

(VKJV-IP)

Element se koristi na mestima gde može biti izložen vremenskim uticajima (ulaz u zgradu) i najčešće ga koriste posetioci.

Komponente MDC V04 IP sistema

  • Slanje poziva i uspostavljanje veze sa osobljem
  • Glasovna komunikacija
  • Ugradni RFID modul