Direkciona lampa

(SSV-IP)

Koristi se za lakšu orijentaciju osoblja u zgradama i prostorima, za optičku indikaciju poziva klijenta

Direkciona lampa je konfigurisana za određene prostorije u odeljenju

Ima 5 LED segmenata u boji koji odgovaraju vrsti poziva

Dostupna i varijanta sa opcijom aktivacije/ deaktivacije akustičnog signala

Direkciona lampa

(SSV-IP)

Koristi se za lakšu orijentaciju osoblja u zgradama i prostorima, za optičku indikaciju poziva klijenta.

Direkciona lampa je konfigurisana za određene prostorije u odeljenju.

Ima 5 LED segmenata u boji koji odgovaraju vrsti poziva.

Dostupna i varijanta sa opcijom aktivacije/ deaktivacije akustičnog signala koja ima mogućnost podešavanja intenziteta akustičnog signala prema režimu dan/noć.