Tesla sistemi su prezentovali na III Međunarodnoj konferenciji o klimatskim promenama koja je održana u Trebinju

Tesla sistemi su na III Međunarodnoj konferenciji o klimatskim promenama koja je održana u Trebinju 25.08.2022 prezentovali sistem za rano otkrivanje šumskih požara.

U saradnji sa nemačkim kolegama iz IQ FireWatch-a prezentovan je sistem ranog otkrivanja požara sa simulacijom pokrivenosti za opštinu Trebinje.

“Sistemi za rano otkrivanje požara, to je nešto čemu mi težimo dugi niz godina i imamo projekte koji su aktuelni. U pitanju je prekogranični projekat”, objašnjava Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.


Istog dana kada smo držali prezentaciju, došlo je do požara ispod Leotara.

Adria Security Summit 2021

Tesla sistemi su uzeli učešće u Adria Security Summit Powered by Intersec, vodećoj godišnjoj konferenciji i izložbi sigurnosti u Jadranskoj regiji, održanoj 13. i 14. oktobra 2021. u Beogradu.

Više informacija

Izvršeno merenje buke za izradu akustičke studije za opštinu Kula

Osnov i rok za izradu Akustičke studije definisan je Zakonom o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), i to:

Član 29. stav 1. tačka 8.

“Jedinica lokalne samouprave u okviru svojih nadležnosti, u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama:

izrađuje studiju pokrivenosti sistema za javno uzbunjivanje za svoju teritoriju (akustičku studiju) i stara se o održavanju, nabavci i

postavljanju akustičkih izvora (sirena) i ostale opreme u okviru jedinstvenog sistema za javno uzbunjivanje u Republici Srbiji”

Član 96, stav 4.

“Jedinice lokalne samouprave su dužne da izrade akustičku studiju za svoju teritoriju u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(ističe 21.11.2021. godine)