Interfon sa jednim pozivnim dugmetom ili selektivnom listom u skladu sa propisima o invadilitetu

(CASTEL CAP IP-1B-P ili PAD IP AUDIO-CLAV-P)

Pozivanje različitih pultova

Kontrola pristupa putem tastature

Pristup po određenom rasporedu

Video kamera u boji

Mora biti usklađen sa propisima

Interfon sa jednim pozivnim dugmetom ili selektivnom listom u skladu sa propisima o invadilitetu

(CASTEL CAP IP-1B-P ili PAD IP AUDIO-CLAV-P)

Zvučni interfoni su namenjeni za pozivanje različitih pultova.

 

Fukcionalne osobine uređaja:

  • Pozivanje različitih pultova
  • Kontrola pristupa putem tastature (upravljanje rasporedom profila) za PAD IP VIDEO-CLAV-P interfone
  • Pristup po određenom rasporedu (slobodan ulaz u određenim satima u toku dana)
  • Video kamera u boji
  • Mora biti usklađen sa propisima koji regulišu pristup osoba sa invaliditetom

Primena:

Posetioci ili javni pristup