Softver za nadzor

(CASTEL SUPERVISEUR)

Slikovito i sažeto prikazuje događaje

Slikovito prikazuje tabelu dolaznih događaja

Slikovito prikazuje tabelu ovih događaja po hronološkom redosledu

Kreira sažetak nekoliko komandi

Preusmeravanje poziva

Aktivira preusmeravanje poziva po vremenskom rasporedu

Izvozi događaje

Štampa događaje

Čisti istoriju

Briše datoteke čišćenja

Softver za nadzor

(CASTEL SUPERVISEUR)

Grafički korisnički interfejs omogućava sledeće funkcije:

 • Slikovito i sažeto prikazuje događaje
 • Dolazne/odlazne pozive
 • Komunikaciju
 • Pripravnost
 • Završetak komunikacije
 • Status releja
 • Status preusmeravanja
 • Mrežno stanje interfona.
 • Slikovito prikazuje tabelu dolaznih događaja
 • Slikovito prikazuje tabelu ovih događaja po hronološkom redosledu
 • Kreira sažetak nekoliko komandi
 • Aktivira preusmeravanje poziva po vremenskom rasporedu
 • Izvozi događaje
 • Štampa događaje
 • Čisti istoriju
 • Briše datoteke čišćenja.

Primena:

Pult za nadzor