Zvučni i video interfon sa jednim pozivnim dugmetom ili selektivnom listom u skladu sa propisima o invadilitetu

(CASTEL CAP IP-V1B-P ili PAD IP VIDEO-CLAV-P)

Pri pozivanju interfon emituje govornu poruku

Kada je komunikacija uspostavljena uključuje se signalna lampica komunikacije

Pristup po određenom rasporedu

Na interfonu je moguće podešavanje vremena

Interfon je opremljen video kamerom u boji

Omogućeno direktno pozivanje unošenjem koda ili putem dugmeta za direktan poziv

Omogućeno direktno pozivanje unošenjem koda ili putem dugmeta za direktan poziv

Indukciona petlja transformiše dolazeći zvuk iz interfona

Svaki taster na tastaturi obeležen odgovarajućim simbolima iz Brajeve azbuke

Zvučni i video interfon sa jednim pozivnim dugmetom ili selektivnom listom u skladu sa propisima o invadilitetu

(CASTEL CAP IP-V1B-P ili PAD IP VIDEO-CLAV-P)

Funkcionisanje u skladu sa zakonom o pristupačnosti:

 • Zakon: ,,Svaki signal povezan sa radom sistema kontrole pristupa mora biti zvučan i vidljiv”.
 • Zakon: ,,Kada postoji uređaj za električno zaključavanje, invalidnim licima mora biti omogućeno da dohvate ulazna vrata i da ih otvore pre nego što se ponovo zaključaju“
 • Zakon: ,,Interfoni su opremljeni sistemom koji omogućava da se vidi ko su posetioci.“
 • Zakon: „Na interfonima sa listom za izbor imena pozivanje se može obaviti pomoću koda”
 • Zakon: „Mora biti opremljen logoom i indukcionom petljom za ljude sa oštećenim sluhom.”

 

Fukcionalne osobine uređaja:

 • Pri pozivanju interfon emituje govornu poruku koja se može podesiti i uključuje se signala LED lampica poziva.
 • Kada je komunikacija uspostavljena, interfon emituje govornu poruku koja se može podesiti i uključuje se signalna lampica komunikacije.
 • Kada se aktivira unutrašnji relej interfon emituje govornu poruku koja se može podesiti i uključuje se LED lampica vrata.
 • Na interfonu je moguće podešavanje vremena zadržavanja releja za zakjučavanje vrata.
 • Interfon je opremljen video kamerom u boji.
 • Interfon sa listom za izbor imena omogućava direktno pozivanje unošenjem koda ili putem dugmeta za direktan poziv.
 • Indukciona petlja transformiše dolazeći zvuk iz interfona u polje koji se emituje kroz petlju i čuje se pomoću slušnog aparata u T poziciji.
 • Svaki taster na tastaturi trebalo bi da bude obeležen odgovarajućim simbolima iz Brajeve azbuke.