Desktop stanice sa video ekranom

(CASTEL XE DESK-SCREEN-V-P)

Prijem poziva iz različitih pristupnih tačaka sa kamernom vizuelizacijom

Dvosmerna komunikacija bez korišćenja ruku
Direktan poziv ka različitim pultovima

Ručno ili planirano prosleđivanje poziva

Prenos poziva

Dvosmerna komunikacija bez korišćenja ruku

Desktop stanice sa video ekranom

(CASTEL XE DESK-SCREEN-V-P)

Master stanice za različite pultove su namenjene za preuzimanje poziva sa interfona za pristup i omogućavaju video komunikaciju između svih interfonskih stanica

 

Fukcionalne osobine uređaja:

  • Prijem poziva iz različitih pristupnih tačaka sa kamernom vizuelizacijom integrisanom u interfonu
  • Različite ulazne komande
  • Direktan poziv ka različitim pultovima
  • Ručno ili planirano prosleđivanje poziva
  • Prenos poziva
  • Dvosmerna komunikacija bez korišćenja ruku

Lokacija:

Pultovi