Zidne stanice

(CASTEL XE-P-1B-P)

Pozivi ka recepciji tokom dana i ka ambulantama tokom noći

Upravljanje pridruženim ulazom

Uzidna ili površinska montaža

Zidne stanice

(CASTEL XE-P-1B-P)

Zidni interfon sa pozivnim dugmetom je namenjen za ostvarivanje komunikacije sa svim desktop stanicama.

 

Fukcionalne osobine uređaja:

  • Pozivi ka recepciji tokom dana i ka ambulantama tokom noći
  • Upravljanje pridruženim ulazom
  • Uzidna ili površinska montaža

Lokacija:

Ulazi