Jedinica za komunikaciju sa ekranom na dodir

(KJDD-IP)

Ima ekran na dodir

Sve funkcije se kontrolišu na displeju, osim tastera za poziv medicinske sestre

Funkcionalnost jedinice je proširena mogućnošću adresiranja poziva

Unutrašnji bežični prijemni modul PMB i RFID

Modul može se ugraditi u jedinicu na zahtev kupca

Jedinica za komunikaciju sa ekranom na dodir

(KJDD-IP)

Komponente MDC V04 IP sistema

  • Ima ekran na dodir
  • Sve funkcije se kontrolišu na displeju, osim tastera za poziv medicinske sestre
  • Funkcionalnost jedinice je proširena mogućnošću adresiranja poziva i prikazivanja video nadzora, sa kamera instaliranih u sistemu, tokom glasovne komunikacije
  • Unutrašnji bežični prijemni modul PMB i RFID. Modul može se ugraditi u jedinicu na zahtev kupca