Jedinica za komunikaciju sa displejem

(KJD-IP)

Opremljen jedinicom za grafički prikaz u boji

Na koju se prenose identifikacione informacije za individualne pozive

Tačna adresa lokacije gde je poziv aktiviran, tip poziva, ime klijenta koji zove.

Unutrašnji bežični prijemni modul PMB i RFID

Jedinica za komunikaciju sa displejem

(KJD-IP)

Element je opremljen jedinicom za grafički prikaz u boji, na koju se prenose identifikacione informacije za individualne pozive – tačna adresa lokacije gde je poziv aktiviran, tip poziva, ime klijenta koji zove.

Unutrašnji bežični prijemni modul PMB i RFID. Modul se može ugraditi u jedinicu na zahtev kupca.